Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

Βασικό σχεδιάγραμμα για την επικοινωνία με τους Γονείς.Μια από τις αρμοδιότητες του παιδαγωγού είναι να έρχεται σε επικοινωνία με τους γονείς με σκοπό τη συζήτηση για την ζωή των παιδιών στον Παιδικό σταθμό και την εξέλιξη τους. Ο τρόπος προσέγγισής τους θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός , έτσι ώστε να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις.
Μέσα από την εμπειρία και από συζήτηση με συναδέλφους κατέληξα  στο παρακάτω πλάνο! Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο.
 Καταρχήν κατά την προσέλευση και αποχώρηση του παιδιού δεν κάνουμε αρνητική πληροφόρηση στους οικείους του για κανένα θέμα. Αν υπάρχει τέτοια ανάγκη οι γονείς καλούνται σε ειδικό ραντεβού ενημέρωσης , το οποίο γίνεται κατόπιν σχεδιασμού και προετοιμασίας.

Πριν τη συνάντηση:
 •  Γίνεται προσεκτική παρατήρηση του παιδιού και από τις 2 παιδαγωγούς του τμήματος (βοηθά η σχάρα παρατήρησης)
 • Αν υπάρχουν θέματα που προβληματίζουν εξετάζεται: 
                 α) η διάρκειά τους
                 β) η ένταση τους
         γ) Αν οφείλονται σε άστοχους ή λανθασμένους παιδαγωγικούς χειρισμούς ή άλλα προβλήματα που σχετίζονται με το πλαίσιο φιλοξενίας του παιδιού.
 • Γίνεται σύσκεψη των παιδαγωγών του τμήματος και της προϊσταμένης, όπου συζητείται το θέμα του παιδιού. Αποφασίζεται αν κρίνεται αναγκαία, για το συμφέρον του παιδιού, η ενημέρωση των γονέων.
 • Αν αποφασιστεί επικοινωνία με τους γονείς οι παιδαγωγοί ξεκαθαρίζουν :
                α) τον επιδιωκόμενο στόχο της επικοινωνίας
                β) το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που 
                θα κάνουν την ενημέρωση
                γ) το χώρο και το χρόνο
 • Καλούνται και οι 2 γονείς.
 • Το ραντεβού ορίζεται σε συνεργασία με τους γονείς.
 • Οι γονείς ενημερώνονται για το θέμα της συνάντησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

 •  Στη συζήτηση δεν είναι παρών το παιδί ούτε κάπου κοντά που να μπορεί να ακούσει.
 • Φροντίζουμε να αισθάνονται άνετα όλοι οι συμμετέχοντες.
 • Γίνεται καλωσόρισμα, οι απαραίτητες συστάσεις (αν υπάρχουν άγνωστοι) και αφιερώνονται 2-3 λεπτά , για δημιουργία θετικού κλίματος επικοινωνίας.
 • Οι παιδαγωγοί αρχίζουν θυμίζοντας το θέμα και το σκοπό της συνάντησης.
 • Μιλάμε πάντα στον πληθυντικό.
 • Στην συνέχεια οι παιδαγωγοί κάνουν την ενημέρωση.
 • Χρησιμοποιείται απλή γλώσσα, αντιληπτή από όλους τους παρευρισκομένους.
 • Ζητείται η άποψη της οικογένειας, ενθαρρύνεται να εκφραστεί.
 • Απαντώνται ερωτήσεις των γονέων, που εκφράζουν προβληματισμούς και ανησυχίες.
 • Αναγνωρίζονται και στηρίζονται οι προσπάθειες της οικογένειας.
 • Τονίζονται τα σημεία που συμφωνούν οι παιδαγωγοί και οι γονείς.
 • Όταν υπάρχουν διαφωνίες και οι 2 απόψεις είναι αποδεκτές.Τονίζεται ότι οφείλονται σε διαφορετικές καταστάσεις , που προέρχονται από τα διαφορετικά περιβάλλοντα στα οποία βρίσκεται το παιδί.
 • Οι παιδαγωγοί εξηγούν γιατί κάποιες δεξιότητες τις θεωρούν απαραίτητες/ σημαντικές .
 • Στο τελευταίο μέρος γίνεται ανακεφαλαίωση όσων έχουν ειπωθεί.
 • Καθορίζονται στόχοι για το σπίτι και το σχολείο.
 • Ορίζεται χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των στόχων.
 • Οι γονείς έχουν τον τελευταίο λόγο στα ζητήματα που τους αφορούν.

Μετά τη συνάντηση.

 • Γίνεται εφαρμογή των στόχων.
 • Γίνεται προσεκτική παρατήρηση της εξέλιξης του παιδιού και θεωρούνται σημαντικά, στην αρχή ακόμα και τα πολύ μικρά βήματα.
 • Γίνεται αξιολόγηση της προσπάθειας και επανασχεδιασμός για τη συνέχεια.
        
Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως η εμπιστοσύνη των γονιών προς τους παιδαγωγούς δεν είναι αυτονόητη αλλά πρέπει να τη διεκδικούμε καθημερινά μέσα από τη δουλειά μας και τον τρόπο επικοινωνίας μας τόσο μαζί τους όσο και με τα παιδιά τους.
1 σχόλιο: